Online Casino’s zonder licentie

Zijn casino’s zonder licentie in Nederland legaal om te spelen?

Wie als een Nederlander af en toe eens een gokje waagt, zal het wellicht wel weten: online casino’s in Nederland zijn niet legaal. Maar dat zal binnenkort veranderen. Enerzijds in navolging van andere landen van de Europese Unie die hun beleid omtrent online kansspelen concreet uitwerken, zal het waarschijnlijk vanaf 2021 voor Nederlanders mogelijk zijn om op een legale manier te gokken.

Deze nieuwe Nederlandse wetgeving heeft zowel positieve als negatieve kanten voor de online gokindustrie en de spelers. In dit artikel gaan we dieper in op de gevolgen van deze nieuwe wetgeving en wat precies zal veranderen voor Nederlandse spelers.

De beste buitenlandse casino’s zonder licentie in Nederland

Behalve de Nederlandse licentie die vanaf 2021 zal worden verleend, zijn er ook heel wat online casino’s met een andere vergunning. Ontdek de beste online casino’s met een buitenlandse licentie hieronder.

 1. Spassino
 2. TUMBET365

Wat is de wet kansspelen op afstand en waarom komt deze wetgeving er?

De wet kansspelen op afstand (Koa) is een nieuwe wet waar al sinds 2016 over gesproken wordt in Nederland. Tot nu toe is er in Nederland namelijk geen wetgeving die stelt dat online casino’s zijn toegelaten in Nederland, maar er is ook geen wetgeving die bepaalt dat dergelijke online kansspelen niet zijn toegestaan.

Online kansspelen bevinden zich hierdoor in de grijze zone en er is duidelijk nood aan heldere regels. Anderzijds is de Nederlandse kansspelautoriteit wel bevoegd om op te treden inzake online kansspelen.

De Kansspelautoriteit

De nieuwe wetgeving die vermoedelijk van kracht zal worden in 2021 heeft meerdere doelen. Een eerste doel neemt zich voor de spelers te beschermen. Online casino’s met een licentie in Nederland zullen duidelijk moeten communiceren naar de spelers toe welke spellen er worden aangeboden, wat de kosten per inzet zijn en welke prijzen er kunnen gewonnen worden. Verder moet het beleid van de online casino’s met een Nederlandse vergunning de spelers ook attent maken op eventuele risico’s.

Een tweede doel is het voorkomen van kansspelverslaving. Nederlandse aanbieders van online casino’s zullen de mogelijkheid moeten bieden naar de spelers toe om hun account tijdelijk of permanent te sluiten en is er een verplichting om zichzelf limieten op te leggen.

Met dit uitsluitingsmechanisme moet de speler aangeven hoeveel hij/zij van plan is te gaan spelen per dag, week of maand. Deze limieten kunnen bijgevolg niet overschreden worden. Dit preventiebeleid omtrent kansspelverslaving hangt samen met CRUKS (Centraal Register Uitsluiting Kansspelen), een belangrijk instrument om gokverslaving te voorkomen.

Doelstellingen

Spelers moeten zich registeren in dit register en op basis hiervan kan het gokgedrag van de spelers opgevolgd worden, zowel in fysieke als online casino’s. Zo kan je bijvoorbeeld de toegang tot online of fysieke casino’s geweigerd worden als blijkt dat je te kampen hebt met een gokverslaving.

Verder beoogt de Nederlandse kansspelautoriteit ook illegale en criminele praktijken aan te pakken in het kader van deze nieuwe wetgeving. Zo mogen online casino’s zonder licentie in Nederland zich niet richten tot Nederlandse spelers. Online casino’s die wel over een dergelijke vergunning beschikken, betalen bovendien een kansspelheffing.

Enkele feiten over gokken in Nederland

 1. Hoewel online gokken in Nederland bij wet verboden is, heeft recent onderzoek aangetoond dat in 2018 bijna 2 miljoen Nederlanders online een gokje hebben gewaagd. Dit is 20% meer dan in 2017.
 2. Aanbieders van online kansspelen die een Nederlandse vergunning beogen, zullen maar liefst 45.000 euro moeten neertellen om deze licentie te kunnen bemachtigen. Indien de aanvraag voor de licentie niet wordt goedgekeurd, zal het bedrag bovendien niet worden terugbetaald.
 3. De enige legale aanbieder van casinospelen in Nederland is momenteel Holland Casino. Dit fysieke casino werd opgericht in 1976 en heeft vestigingen verspreid over heel Nederland. Zelfs Holland Casino was er niet in geslaagd om voorheen een online vergunning te bekomen.
 4. De minimumleeftijd voor gokken in Nederland ligt op 18 jaar, in tegenstelling tot België waar dat 21 jaar is.

Pluspunten van online casino’s zonder licentie

Cookie Casino - spellen

Hoewel online casino’s met een Nederlandse licentie ook heel wat voordelen hebben, kan het in bepaalde gevallen toch interessanter zijn om te spelen bij een casino zonder licentie in Nederland. Deze pluspunten zijn onder andere:

 • Meer bonussen en free spins – Bij fysieke en online casino’s met een Nederlandse licentie zullen bonussen en free spins beperkt worden. De nieuwe Nederlandse wetgeving voor online kansspelen stelt dat kansspelaanbieders maar één bonus per speler mogen aanbieden.Casino’s zonder Nederlandse licentie hoeven zich niet aan deze vereiste te houden. Vooral online casino’s met een Curaçao-vergunning staan erom bekend veel bonussen weg te geven.
 • Anoniem spelen – Om te spelen bij een online casino met een Nederlandse vergunning zal vereist worden dat je je registreert met je identiteitskaartnummer.Er zal dus een zekere vorm van controle bestaan over je gokgedrag. Bij casino’s zonder Nederlandse licentie hoef je je hierom geen zorgen te maken.Je kan dus met andere woorden spelen in alle anonimiteit. Wel kan er om een identiteitsdocument gevraagd worden ter bewijs van je leeftijd.
 • Niet gebonden aan uitsluitingsmechanismen – In de context van de Nederlandse wet op kansspelen zullen Nederlandse online aanbieders van kansspelen uitsluitingsmechanismen moeten aanbieden aan spelers.Concreet betekent dit dat je als speler moet aangeven hoeveel je van plan bent te gaan spelen en je bijgevolg deze limieten niet zomaar kan overschrijden.Bij online casino’s zonder Nederlandse licentie ben je echter niet gebonden aan deze uitsluitingsmechanismen en heb je dus veel meer vrijheid om online te gokken.

Minpunten van online casino’s zonder licentie

De bovenstaande voordelen van het spelen bij een online casino zonder licentie uit Nederland zijn best wel aantrekkelijk voor Nederlandse spelers. Toch is het ook aangeraden om rekening te houden met enkele minpunten van dergelijke casino’s:

 • Geen bescherming door de Nederlandse kansspelautoriteit – Casino’s die niet over een Nederlandse vergunning beschikken, worden bijgevolg ook niet gecontroleerd door de Nederlandse kansspelautoriteit waardoor er geen nationale organisatie is waarbij je terechtkan indien er problemen opduiken.Veel hangt natuurlijk af van het andere type van vergunning waarover het casino in kwestie beschikt. Een online casino met een Malta-vergunning wordt bijvoorbeeld gecontroleerd door de MGA (Malta Gaming Authority), een aanspreekpunt waarbij je terechtkan met eventuele klachten.
 • Risico op kansspelverslaving – Online casino’s zonder Nederlandse licentie beschikken meestal niet over uitsluitingsmechanismen, laat staan een vorm van CRUKS, waardoor je als speler meer risico loopt op een kansspelverslaving.Voor sommige spelers kan het voordelig zijn om niet gebonden te zijn aan deze uitsluitingsmechanismen, maar voor andere spelers kan dat juist een negatief effect hebben op hun gokgedrag.
 • Belastingen op je winst – Een groot nadeel van spelen bij casino’s zonder licentie in Nederland, is dat er namelijk belastingen verschuldigd kunnen zijn op je winst.Dit is hoofdzakelijk het geval bij online goksites die gevestigd zijn buiten de Europese Unie. Het is dus altijd aangeraden om na te gaan of je al dan niet belastingen moet afdragen op je winsten.

Zijn casino’s met een buitenlandse vergunning legaal om te spelen in Nederland?

Behalve de Nederlandse vergunning voor online kansspelen uitgereikt door de kansspelautoriteit in 2021, zijn er nog heel wat andere vergunningen in de gokindustrie die worden uitgereikt door buitenlandse instanties. De bekendste vergunningen zijn deze uitgereikt op Malta, Curaçao en Gibraltar.

Concreet gesteld zijn alle online casino’s die niet over een Nederlandse licentie beschikken, illegaal in Nederland. Deze casino’s mogen zich in de eerste plaats ook niet richten tot een Nederlands doelpubliek, maar kunnen uiteraard wel – door de vrije toegang van internet -bezocht worden door Nederlandse spelers.

Los van het illegale aspect, zijn casino’s met een buitenlandse vergunning meestal wel veilig om bij te spelen. De vergunning waarover ze beschikken, duiden in de meeste gevallen op enige vorm van gokbeleid waaraan ze onderworpen zijn.Ze zijn elk geval beter dan casino’s die over geen enkele soort vergunning beschikken. Casino’s zonder enige licentie vermijd je dan ook best, of je bent er beter voorzichtig mee.Omdat casino’s zonder Nederlandse licentie geen vergunning hebben om actief te zijn op de Nederlandse markt, moeten zij zich aan een aantal regels houden. Zo mag hun website niet in het Nederlands worden weergegeven, mogen ze geen Nederlandse domeinnaam hebben en is het verboden om reclame te maken in Nederland of naar een Nederlands doelpubliek toe gericht.Indien deze casino’s zich niet aan deze regels houden, kunnen ze beboet worden door de Nederlandse kansspelautoriteit en zal het in de toekomst ook moeilijk voor ze zijn om een Nederlandse licentie voor online kansspelen te bemachtigen.

De bekendste buitenlandse vergunning voor een online casino is ongetwijfeld de Malta-licentie, uitgegeven door de MGA (Malta Gaming Authority). Veel aspecten maken van Malta de plek bij uitstek om er een online casino op te richten en er een vergunning aan te vragen. Het grootste voordeel voor kansspelaanbieders is dan ook het lage belastingtarief.

Voor spelers is een online casino met een MGA-licentie interessant omdat de winsten bij deze casino’s belastingvrij zijn. Online casino’s met een MGA-licentie zijn immers gevestigd op Malta – lid van de Europese Unie – en de kansspelaanbieders moeten zelf instaan voor eventuele belastingen.

Daarnaast is het spelen bij een online casino met een Malta-licentie ook veilig voor de spelers omdat het verkrijgen van een MGA-licentie aan heel wat regels onderworpen is. De casino’s in kwestie staan met andere woorden onder streng toezicht van de MGA, wat een waarborg vormt voor de spelers.

Kan je als Nederlander legaal spelen bij een online casino met een Curaçao-vergunning?

We hadden het al over de MGA-licentie, maar er zijn uiteraard nog populaire vergunningen bij online kansspelaanbieders. Eén ervan is de Curaçao-vergunning. Net zoals de Malta-vergunning, zijn ook casino’s met een Curaçao-vergunning niet legaal voor Nederlanders. Ze zijn uiteraard wel toegankelijk mits deze goksites zich aan de voorgeschreven regels houden – zoals hierboven beschreven.

Algemeen wordt aangenomen dat de vereisten om een Curaçao-vergunning te verkrijgen, iets soepeler zijn dan deze van de MGA. De laatste jaren is de verantwoordelijke organisatie voor online kansspelen op Curaçao wel bezig met de regels te verstrengen en het beleid scherper te maken om zo garanties te bieden naar de spelers toe.

Een belangrijk kenmerk van casino’s met een Curaçao-vergunning is bovendien dat er meer bonussen en free spins worden toegekend. Wel is het aangeraden om te checken of je nog belastingen moet afdragen op je winsten, want Curaçao maakt geen deel uit van de Europese Unie.

Naast de Curaçao-licentie, is ook de Gibraltar-licentie noemenswaardig. Hoewel Gibraltar deel uitmaakt van het Verenigd Koninkrijk, is Gibraltar wel een volwaardig lid van de Europese Unie.

Casino’s met een Gibraltar-vergunning zijn niet de beste online casino’s, maar er zitten wel enkele betrouwbare casino’s met een Gibraltar-vergunning bij. Als je wil spelen bij zo’n casino, is het aangeraden om de ervaring van andere spelers te lezen en hieruit je conclusies te trekken.

Hoe op een verantwoorde manier gokken bij casino’s zonder licentie?

In dit artikel bespraken we al de positieve en negatieve kanten van de nieuwe Nederlandse wetgeving inzake kansspelen op afstand en de gokverslavingspreventie die daar deel van uitmaakt.

Met de oprichting van CRUKS neemt het beleid ter preventie van kansspelverslaving dan ook concrete vormen aan en legt deze regels op waaraan zowel fysieke als online casino’s met een Nederlandse vergunning zich dienen te houden.

Omdat goksites zonder licentie in Nederland geen rekening hoeven te houden met deze uitsluitingsmechanismen, is het verstandig om na te denken hoe je op een verantwoorde manier kan gokken en hoe je zelf kan instaan voor een gezond gokgedrag. Online casino’s zonder licentie in Nederland volgen jouw gokgedrag immers niet op.

Hieronder enkele richtlijnen om op een verantwoorde manier te gokken bij casino’s zonder licentie:

 • Leg jezelf beperkingen op en beslis op voorhand hoeveel tijd en geld je gaat spenderen aan online gokspelletjes. Hou je ook aan deze beperkingen.
 • Gok voor het plezier en zie het niet als een manier om geld te verdienen. Het is belangrijk dat het spel leuk blijft en dat je je nadien niet slecht voelt over je winsten of verliezen.
 • Ga niet spelen als je kwaad bent of als je je emotioneel voelt. Hierdoor kan je je namelijk roekeloos en impulsief gaan gedragen bij het gokken.
 • Als je denkt dat je wel eens gokverslaving zou kunnen hebben, is het beter om jezelf uit te sluiten van goksites door middel van apps die dergelijke sites tijdelijk of permanent blokkeren.
 • Wacht niet tot het te laat is en zoek professionele hulp wanneer gokken voor jou problematisch wordt.
 • Wanneer je speelt bij online casino’s zonder licentie in Nederland, is het aangeraden om steeds enkele beoordelingen te lezen en de algemene voorwaarden van het casino in kwestie door te nemen. Zo weet je waar je aan toe bent.
 • Indien het casino waarbij je wil spelen over een buitenlandse vergunning beschikt – zoals een Curaçao- of Malta-vergunning – kijk je best even na of deze vergunning nog steeds geldig is.

Moet je belastingen betalen op gokwinsten?

Het verschuldigd zijn van belastingen op gokwinsten in Nederland is momenteel dubbelzinnig. Algemeen kunnen we stellen dat het afhankelijk is van waar het online casino in kwestie gevestigd is. Internet casino’s met een vestigingsadres in de Europese Unie moeten immers zelf instaan voor het afdragen van belastingen op gokwinsten.

Voor casino’s buiten de EU is dit dan weer een ander verhaal. Hierop betaal je in Nederland 30,1% belastingen – over de prijzen min de inzet over een kalendermaand. Wanneer je prijs lager is dan 449 euro, hoef je geen belastingen te betalen en ook niet als je inleg per kansspel groter of gelijk is aan je gokwinst.

In sommige gevallen zal een casino met vestiging buiten de EU zelf instaan voor het afdragen van de belastingen. Je moet dit wel officieel kunnen bewijzen en de belasting moet gelijkwaardig worden beschouwd door de Nederlandse belastingdienst.

Met de nieuwe Nederlandse wetgeving die van kracht wordt in 2021 zal het niet meer nodig zijn om belastingen te betalen op je gokwinsten, tenminste als je speelt bij een casino met een Nederlandse licentie. Kansspelaanbieders met een vergunning in Nederland zullen immers zelf moeten instaan voor het betalen van belastingen.

Tagged with: